MENY hamburgermeny Close-menu button

Ber om en aktiv forvaltning av grenseulvene

Lederen i det Svenska Jägerförbundet og lederen i NJFF er enige om at det nå er på høy tid at vi også får en aktiv forvaltning av grenseflokkene med ulv.

Nå er vi inne i en tid på året da rovviltnemndene skal vedta hvor mange og hvilke ulv innenfor ulvesonen som skal tas ut under vinterens lisensfellinger. Fredag 8. oktober vil nemndene i region 4 og 5 i et fellesmøte fatte vedtak. Vi kommer tilbake til det når møtet er avholdt.

Forvaltning av grenseulvene er en felles utfordring

Peter Eriksson, som er nyvalgt styreleder i det Svenska Jägerförbundet, ser med glede på at de svenske länsmyndighetene i Värmland har fattet vedtak om uttak av tre ulver i Rømskogflokken, som er en ulveflokk som har sitt revir både i Norge og Sverige. 
- Selv om det svenske jegerforbundet er kritiske til de svenske beslutningene i stort, er det positivt at länsmyndighetene i Värmland har fattet et vedtak om jakt på et grenserevir, sier Eriksson.
- Vi har et godt samarbeid mellom jegerorganisasjonene i de to landene. Vi håper dette vedtaket er første steget mot et bedre samarbeid mellom Norge og Sverige rundt den felles utfordringen som forvaltningen av grenseulvene utgjør.

Knut Arne Gjems, som er leder av NJFF, støtter synet til sin svenske kollega, og forventer at også norske myndigheter fatter vedtak om uttak av Rømskogsflokken på norsk side i sitt nemndsmøte fredag 8. oktober.
-   Vi i NJFF er opptatt av at politikken skal ta tilstrekkelig hensyn til vår tradisjonelle jaktkultur, særlig knyttet til løshundjakt. Vi ønsker en aktiv ulveforvaltning i hele ulvens utbredelsesområde, inklusive grenseområdene. Først da oppnår vi en forvaltning i tråd med Stortingets ulveforlik, avslutter Gjems.