MENY hamburgermeny Close-menu button

Et budsjett på det jevne

Ingen store overraskelser for NJFF i forslag til statsbudsjett. Kun små endringer i postene som angår jegere og fiskere.

– Det er mye videreføringer av fjorårets nivå, og der det er endringer så er disse relativt små opp- eller nedjusteringer, sier NJFFs politiske rådgiver Line Lillebø Osfoss. – Når det er sagt, så kan selv små endringer ha store utslag for våre interesser. Utenfra kan det synes som bagateller å flytte på noen millioner i et statsbudsjett som har over 1500 milliarder i utgifter, men for eksempelvis for kalkingsarbeidet vil det ha dramatiske konsekvenser å redusere denne posten.

NJFFs interesser omtales i budsjettene til flere departement. Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kulturdepartementet er de mest sentrale.

Det er satt av midler til at kalking videreføres og det bevilges midler til å fjerne gyro fra Driva-vassdraget. Videre følger klima- og miljøministeren opp sitt løfte om å bevilge midler til bekjempelse av pukkellaks. Det er foreslått å øke posten til restaurering av natur.

Det er ikke foreslått økninger i verken jegerprøvegebyret, jegeravgiftene eller fellingsgebyrer.

NJFF skal delta på budsjetthøringer for en rekke departement, før statsbudsjettet vedtas av Stortinget i desember.

Her kan du lese alt om statsbudsjettet: Statsbudsjettet 2022 - regjeringen.no