MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiskeforbudet i Oslofjordområdet – dette er reglene

Torsken er fredet fra svenskegrensa til Aust-Agder hele året. I definerte gyteområder for torsk er det fiskeforbud mot all saltvannsfisk i perioden 1. januar - 30. april. Du kan allikevel fiske sjøørret, da den ikke omfattes av forbudet.

Publisert 24. juni 2021 kl. 09.20

​​​​​Allerede 15. juni i år ble det innført et generelt forbud mot å fiske torsk fra og med Telemark til og med grensa mot Sverige. Formålet er å gi torsken en særskilt beskyttelse slik at den får bedre vilkår med hensyn til å bygge seg opp igjen.

Omfanget av dette området strekker seg fra land og ut til grunnlinja. Forenklet sagt er grunnlinja den linja en kan strekke i ytterkant av de ytterste øyer og skjær langs hele kysten. Noen steder vil den derfor være nokså tett på fastland, mens den andre steder kan være flere mil utenfor. Området som omfattes av det generelle torskefiskeforbudet i Oslofjorden er farget blått/lilla i kartløsningen.

 

Det er forbudt å fiske målrettet etter torsk i dette området, men om en likevel får en torsk på kroken så skal den settes forsiktig tilbake i sjøen igjen.

 

Forbudet gjelder også fiske med garn, men siden det sjelden lar seg gjøre å sette ut garnfanget fisk i live, så er fiske med bunngarn forbudt det «blå» området. ​

Forbud mot «alt» fiske vinter og vår

NJFF har fått mange henvendelser fra sportsfiskere som er fortvilet fordi de tror at de ikke har lov til å fiske sjøørret nå i vinter og på vårparten. Det har de!

Årsaken til forvirringen er at det i tillegg til det generelle forbudet mot å fiske torsk, i definerte gyteområder for torsk ble vedtatt å innføre et forbudt mot å fiske all annen saltvannsfisk i perioden 1. januar til 30. april (områdene som omfattes av dette forbudet er skravert med rødt i figuren).

I Norge forvaltes saltvannsfisk og ferskvannsfisk gjennom to ulike lover – henholdsfisk havressursloven og lakse-​​ og innlandsfiskeloven. Det forbudet som nå gjelder er hjemlet i havressursloven, derfor omfatter det ikke ferskvannsfisk slik som sjøørret.

En kan derfor, som tidligere, med god samvittighet dra ned til fjorden og fiske etter sjøørret også i år. Torsk skal alltid settes tilbake igjen, men om en i «totalfiskeforbudssonene» får annen saltvannsfisk så skal bare huske å sette dem forsiktig tilbake i sjøen igjen.

De som har vært ute en vårnatt før vet at det tidvis kan være en del torsk tett på land når mørket siger på og børstemarken svermer. De med litt erfaring vet også at dette gjerne skjer på de samme stedene år etter år. Dersom en er på en plass hvor det går på torsk hele tiden, så bør en derfor flytte seg til en plass hvor dette ikke skjer. Alternativt ta en god kaffepause i denne «torsketimen».​

​Mer om dette kan leses på Fiskeridirektoratets nettsider.