MENY hamburgermeny Close-menu button

Vern er vern!

NJFF og 10 andre organisasjoner ber statsministeren gripe inn og stanse diskusjonene om å bygge ut vernede vassdrag slik enkelte i Arbeiderpartiet har foreslått.

Publisert 12. januar 2022 kl. 12.59

Etter at Terje Aasland (Ap) og flere sentrale og lokale politikere har tatt til orde for bygging av vannkraftverk i vernede vassdrag, er en strid som startet for over hundre år siden vekket til live igjen. Miljø- og friluftsbevegelsen mobiliserer nå for å redde elver vi trodde var sikret mot utbygging.

I et felles opprop krever 11 natur-, frilufts- og grunneierorganisasjoner at Ap-statsminister Støre må gi en bekreftelse på at mulige kraftutbygginger i vernede vassdrag ikke blir en realitet. Vernede vassdrag må fortsatt ha en reell beskyttelse under hans regjering. 

Hele elleve organisasjoner står samlet bak oppropet: Naturvernforbundet, Den norske turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Norge, Greenpeace Norge, Natur og Ungdom, Sabima, Birdlife Norge, Framtiden i våre hender, Norske Lakseelver og Norsk Friluftsliv. Organisasjonene representerer til sammen mer enn en million medlemskap.

Vi må kunne stole på at den naturen som er vernet, forblir vernet og ivaretatt for fremtidige generasjoner. Å åpne for utbygging i vernede vassdrag er respektløst, kunnskapsløst og historieløst. Vi trenger mer fri natur, ikke mindre, og de vernede vassdragene er siste skanse mot fullstendig nedbygging av vår unike vassdragsnatur, står det i oppropet.

NJFF ser rødt!

Det er meget gode grunner til at 390 vassdrag er vernet for utbygginger. Kraftutbygging har allerede forårsaket stor skade på leveområdene til villaks og villrein. Villaksen og villrein er kategorisert som nær truet og er nå på den norske rødlista for første gang. Dette må svares ut med tiltak som ivaretar disse nomadiske artenes behov for intakt natur. At regjeringspartiene i en slik situasjon i det hele tatt lefler med tanken om å bygge ned våre få vernede vassdrag, er nesten bortenfor fatteevne. 
Les mer om hvordan NJFF reagerer her.