MENY hamburgermeny Close-menu button

Vinterens uttak innenfor ulvesonen er vedtatt

Rovviltnemndene i region 4 og 5 har vedtatt å kunne ta ut fire revirer med ulv innenfor ulvesonen i vinter, tre helnorske og ett grenserevir.

Rovviltnemndene i region 4 og 5, som dekker ulvesonen, vedtok i fellesmøte den 8. oktober at det under vinterens ulvejakt skal tas ut fire revir innenfor ulvesonen. Det er fastsatt en kvote for lisensfelling innenfor revirene Bograngen, Hornmoen, Mangen og Rømskog på inntil 28 dyr. De tre første revirene er helnorske, mens Rømskog er et grenserevir der ulvene har tilhold både i Norge og Sverige. 
Fellingsperioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fastsatt i rovviltforskriften, og går fra 1. januar til 15. februar.

Fornuftig vedtak
- Dette er et fornuftig vedtak som kan bidra til å dra ned konfliktnivået rundt ulv, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. 
- At det nå er fattet vedtak om å ta ut en av grenserevirene gleder oss særlig. Det er i tråd med hva NJFF har jobbet for. Vi ser det som et viktig skritt i retning av en mer normalisert forvaltning. Det har vært vanskelig å få en aktiv forvaltning av grenseflokkene, da det krever kontakt med svenske myndigheter og en viss form for omforent syn på forvaltningen av disse revirene. Det er også i overensstemmelse med de signaler Stortinget har gitt, avslutter Gjems. 

Økende ulvebestand
Sekretariatet skriver i sin sakutreding at: "Den felles skandinaviske ulvebestanden er for sesongen 2020-2021 beregnet til å bestå av ca. 480 individer. Det er en økning på 30 individer fra forrige vinter. I Norge er bestanden forholdsvis stabil med ca. 83-86 ulver siste kartleggingsperiode, når ulver i grenserevir deles mellom landene. 

Det er under vinteren 2020/21 påvist totalt 48 familiegrupper av ulv i Skandinavia, hvorav 36 i Sverige, fem Norge og sju med tilhold på begge sider av riksgrensen. Det er en oppgang på tre familiegrupper i Skandinavia siden i fjor. Når antall ulveflokker og par i grenserevir deles mellom landene ble det påvist i alt 39,5 familiegrupper og 21,5 revirmarkerende par i Sverige i vinter, mens Norge hadde totalt 8,5 familiegrupper og 5,5 revirmarkerende par."

NJFF ønsker bedre fellingsvedtak innenfor ulvesonen
Norges Jeger- og Fiskerforbund er opptatt av at lisensfelling av ulv skal gjennomføres på en god måte. Vår erfaring med lisensfelling både utenfor og innenfor forvaltningssonen for ulv, er at jegerne har opparbeidet seg betydelig kompetanse. Det legges ned mye innsats både i å planlegge, forberede og gjennomføre lisensfellingene enten det dreier seg om felling av ulv i revir eller enkeltdyr. Jakta foregår på en effektiv og god måte.

Erfaringene fra lisensfellingen av ulv i Kynna- og Aurskogrevirene viste imidlertid at det var ulike oppfatninger om og tolkninger av fellingsvedtakene. Jaktlagene opplevde at det ble stilt nærmest urimelige krav til dokumentasjon før felling kunne gjennomføres. Krav om DNA-analyser og bildedokumentasjon som må verifiseres av Statens Naturoppsyn før felling kan gjennomføres, krever en urimelig stor innsats fra jegernes side. Det innebærer i realiteten at det blir nærmest umulig å felle det aktuelle individet, noe som bidrar til å skape betydelig uro og frustrasjon. NJFF ser det som avgjørende at det gjøres endringer på dette området.

Les mer om dette her